Књиге

Љубивоје Ршумовић је објавио 92 књиге, углавном за децу. Укупан тираж свих књига, преко 1.450.000 примерака (Библиографски завод, Народна библиотека Србије).